12-ugers Basisforløb for kvinder

Bliv mere sikker, kom i form og boost din selv-tillid med Krav Maga

Lær hvordan du som kvinde forsvarer dig effektivt og øger dine chancer i en fysisk konflikt

sådan fungerer det

Hvad er Krav Maga og hvordan kan det hjælpe dig?

Realistisk & brugbart

Krav Maga er udviklet til at kunne fungere i alle situationer og for alle typer af mennesker. Dette kan give især kvinder en fordel, da Krav Maga gør brug af kroppens sårbare punkter, overraskelse, agression og list.

Fysisk krævende træning

Med den integrerede fysiske træning bliver ingen tid spildt, når du træner Krav Maga. Om det er kropsvægtsøvelser alene eller med en makker, eller om det er slag- og sparkekombinationer på puder, så gør Krav Maga dig stærkere og mere udholden - og dermed et sværere offer for en angriber.

"Don't touch" udstråling

Den mentale del af Krav Maga træningen er med til at give dig en attitude og en kropsholdning, der oser af selvtillid. Dette alene er med til at give en "Don't touch" udstråling og en følelse af selvsikkerhed. Kombinationen af teknisk- fysisk- og mental træning giver en kvinde, der er sværere at vinde over.

Vi har hjulpet mange

Det siger andre kvinder om Krav Maga hos os

I starten var jeg i tvivl om det var noget for mig, men jeg kan mærke, at træningen er god for mig mht. det fysiske i træningen. Og også på det psykiske plan. Jeg synes det er godt og ikke mindst vigtigt for mig at lære at forsvare mig selv, da der er flere og flere tilfælde hvor mennesker her i DK samt i mange andre lande bliver udsat for umotiveret vold, og det giver mig lysten til at fortsætte med at gå til Krav Maga.

Gabrielle

charlotte

Igennem Krav Maga har jeg lært at de fleste begrænsninger man føler, er nogle man selv skaber, Krav Maga har givet mig øget selvtillid, et godt kammeratskab, en virkelig god workout udover det helt fundamentale – evnen til at forsvare mig selv og mine nærmeste. Instruktørerne er meget kompetente og dedikerede, og formår at få os til at vokse og udforske vores potentialer.

Charlotte

Jeg har trænet sammen med en masse fantastiske kvinder og nogle gode instruktører .
Jeg har allerede nu fået nogle gode teknikker til at kunne forsvare mig selv og min familie.

Maja

Det bedste ved Krav Maga træningen i 360GYM er, at det er fysisk hårdt, lærerigt og sjovt på samme tid. Man får en super godt sammenhold med de øvrige på holdet samtidig med, at man bliver rustet til at klare eventuelle udfordringer på gaden. Jeg fortæller ofte mine venner og veninder om træningen. Jeg fortæller, at det er super effektivt, vigtigt at lære og en rigtig god måde at forsvare sig selv på. Det handler ikke om at tæve andre, men om at komme sikkert hjem selv. Det er selvforsvar – ikke decideret kamptræning.

Emilie

Intensivt, sjovt og effektivt

12 uger med fuld fart og fokus på din træning

01. Teori & praksis

De 12 uger indeholder ca. 20% teori og 80% praktisk træning, hvor du får rig mulighed for at lære en masse effektive lønsinger fra Krav Maga samt noget basis anatomi og hvad den danske straffelov siger om selvforsvar.

02. Løsningsorienteret træning

Den tekniske del af træningen tager udgangspunkt i Krav Maga’s basisløsninger. Her vil du – ud over effektive slag og spark – lære at forsvare dig mod skub, slag, fastholdelser, farlige greb om halsen samt forsvar i situationer, hvor du ligger på ryggen med en angriber over dig eller mellem dine ben.

03. Fysisk træning

Gammel vin på nye flasker. Det er der ingen skam i. Klassisk fysisk træning med egen kropsvægt eller med hjælp fra en makker. Ingen hokus pokus og ingen spildt tid på lange forklaringer. Du kommer til at svede. Det er garanteret.

04. Mental træning

Du vil blive presset og der vil blive rykket ved nogle grænser. Det bliver aldrig farligt, men du vil opleve, at det er svært. Årsag: Vi skal så tæt på noget virkeligt, som vi kan komme.

05. Test af det lærte

Ved udgangen af de 12 ugers forløb skruer vi op for intensiteten og du vil blive testet i dine evner under kontrollerede forhold.

Mød dine instruktører

Lad os tage godt imod dig

Marianne

Krav Maga instruktør

Graduate Level 5
Marianne har trænet Krav Maga siden 2014 og er en af de højest graduerede kvinder i Skandinavien. Hun har dedikeret sig til at undervise kvinder i selvforsvar.

Jes

Krav Maga instruktør

Expert Level 3
Jes har trænet Krav Maga siden 2001 og er blandt nogle de højest graduerede instruktører i verden. Han har bl.a. uddannet instruktører i Forsvaret og i Politiet samt undervist professionelt i udlandet.

Generelle betingelser

Senst opdateret: 19.apr.2023

01. GENERELT

Betingelser heri gælder for alle, der træner hos 360GYM, og de træder i kraft fra det tidspunkt eleven har meldt sig ind.

Indmeldelsestidspunktet er, når eleven (eller værgen) har udfyldt nærværende tilmeldingsskema.

Alle medlemskaber er en aftale mellem “eleven” og

360GYM ApS
Mekanikvej 17, 3. tv
2605 Brøndby
CVR: 39530589

herefter “360GYM”.

02. TILMELDING

For at kunne godkende en tilmelding skal eleven have deltaget i en prøvetræning. Prøvetræning kan kun opnås gennem tilmelding via vores hjemmeside. Efter endt prøvetræning udfyldes elektronisk tilmeldingsskema (evt. sammen med en instruktør). Ved tilmelding accepteres nærværende betingelser.

03. UMYNDIGE ELEVER

Er eleven under 18 år eller på anden måde umyndig, kan eleven kun blive meldt ind i 360GYM, hvis værge tegner et medlemskab på elevens vegne.

Elever under 18 år eller på anden måde myndige kan kun blive meldt ind ved værges fysiske fremmøde ved første træning eller ved forudgårnde skriftlig og/eller telefonisk kommunikation mellem værge og 360GYM.

04. BETALING

Ved tilmelding betales elektronisk for den første periode samt for oprettelse. Alle medlemskaber skal have tilknyttet et betalingskort. Det er alene elevens (eller værgens) ansvar at tilmelde betalingskort, samt vedligeholde kortinformationerne.

05. MANGLENDE BETALING

Ved manglende betaling vil normal rykkerprocedure træde i kraft.

06. PRISER

360GYM forbeholder sig retten til uden yderligere varsel at regulere priser og gebyrer for nye oprettelser.

For allerede aktive elever vil en evt. regulering i priserne blive varslet med min. 40 dage. En sådan regulering vil blive meddelt skriftligt via de for 360GYM prioriterede kontaktformer (mail, Facebook, sms etc.).

07. MEDLEMSKABER I BERO

Det er udelukkende muligt at sætte månedlige medlemskaber i bero. Et månedligt medlemskab kan sættes i bero i op til 3 kalendermåneder ad gangen. Anmodningen om at sætte medlemskab i bero skal ske via den dertil oprettede side.

En varsling om bero skal ske senest 10 hverdage før bero-perioden ønskes aktiveret.

Ved udgangen af bero-perioden vil det oprindelige medlemskab automatisk blive genoptaget med mindre andet er oplyst jf. nærværende betingelser.

Et medlemskab, der er sat i bero koster kr. 50,00 pr. md., som opkræves forud for perioden.

Medlemskaber kan ikke sættes i bero med bagudrettet virkning.

08. ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE

Ønsker eleven at ændre i typen af medlemskab skal eleven sende en forespørgsel pr. email til info@360GYM.dk. Alle ønsker om ændringer skal være 360GYM i hænde senest 10 hverdage før ændringen ønskes udført.

En evt. ændringer af medlemskaber er gratis og træder i kraft pr. den første dag i næstkommende periode såfremt forespørgslen er modtaget i tide.

09. OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB

Opsigelse af medlemskaber bør ske via den dertil oprettede side.

Opsigelsesperioden er løbende måned + en måned. Anmodningen behandles af 360GYM.

Ved opsigelse af halvårlige meldemskaber (voksne) skal opsigelsen ske minimum 10 dage før udløb af aktivt medlemskab. Det samme er gældende for kvartalsvise medlemskaber (børn).

Der tilbagebetales ej for “ubrugt træningstid”. Afvisning af betaling, ændring af betalingskort, afvisning grundet manglende penge på kort m.v. er ej at betragte som udmeldelse, og normale rykkerprocedurer træder i kraft.

Medlemskaber i restance kan ej opsiges.

10. ANSVAR, RISIKO OG FORSIKRING

Al træning og ophold ifm. 360GYM’s aktiviteter sker på eget ansvar. Elever kan ikke holde 360GYM og/eller 360GYM’s samarbejdspartnere ansvarlige for uforsætlige skader på person eller ejendom forsaget før, under og/eller efter aktiviteten.

Eleven skal selv sørge for passende ansvars- og ulykkesforsikringer og eleven kan ikke forsikres gennem 360GYM.

360GYM tager ikke ansvar for glemte ejendele.

Skulle eleven med overlæg eller grov uagtsomhed gøre skade på 360GYM’s – eller 360GYM’s samarbejdspartneres personer eller ejendele og/eller bortskaffe nogle af 360GYM’s ejendele kan 360GYM holde eleven erstatningsansvarlig og uden varsel opsige elevens medlemskab uden mulighed for evt. refundering af medlemskab.

11. STRAFBARE FORHOLD

Eleven skal på forlangende fra 360GYM kunne fremvise ren straffeattest. Denne straffeattest må ikke være ældre end 14 dage gammel.

Ved manglende fremvisning indenfor 14 dage fra 360GYM’s forespørgsel betragtes dette som nægtelse og eleven vil blive bortvist uden mulighed for evt. refundering af medlemskab.

12. HUSREGLER OG OPFØRSEL

Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i 360GYM. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden. Både elever imellem og mellem instruktører og elever.

 • Følg altid instruktørernes anvisninger.
 • Træn! Du er ikke instruktør i 360GYM, og derfor skal du ikke bruge tid på at undervise med mindre det er aftalt med din instruktør i 360GYM.
 • Brug din sunde fornuft og gør kun ting, du føler dig i stand til.
 • Træn sikkert og med respekt for din egen – og dine træningspartneres sikkerhed og helbred.
 • Behandl 360GYM’s udstyr med respekt og brug det kun til det, det er beregnet til.
 • Læg det brugte træningsudstyr på plads, når træningen er overstået.
 • 360GYM stiller håndsprit til rådighed. Brug det før, under og efter træning.
 • Bær altid praktisk træningstøj (KMG uniformen) til træning samt obligatorisk udstyr jf. pkt. 13 heri.
 • Placer din taske udenfor selve træningsområdet eller langs væggene.
 • Smykker, ure, piercinger mv. som kan tages af skal tages af inden træning. Kan de ikke tages af og er de eksponeret for kontakt, da skal de tapes forsvarligt til med eks.vis. sportstape.
 • Af sikkerhedsmæssige grunde er hovedbelædning ikke tilladt ved træning i 360GYM (træningshjelme undtaget).

13. UNIFORM OG TRÆNINGSUDSTYR

Ved Krav Maga træning i 360GYM skal bæres følgende:

 • KMG-elev T-shirt
 • Sorte bukser/MMA-shorts m. grad-mærke placeret på venstre lår under KMG-logo.
 • Tand- og skridtbeskytter (ingen træning uden!)
 • Boksehandsker og benskinner (når disse skal anvendes).

Det er elevens pligt snarest efter tilmelding at anskaffe det nødvendige tøj og udstyr. Tøj og udstyr kan anskaffes via KMG-DK’s webshop, som findes på www.kravmaga.dk.

14. LUKKEDAGE

Vi holder så lidt lukket som muligt, men vi er desværre afhængige af, at vore lokaler er tilgængelige. Derfor kan der forekomme dage og perioder, hvor træningen vil være aflyst eller flyttet til anden lokation. Som medlem får du besked (email/sms/Facebook) omkring evt. ændringer. Vi gør vores bedste for at informere dig i god tid.

Typiske lukkedage er i julen, påsken og noget af industriferien. I tilfælde af sygdom vil vi informere dig så snart det er muligt.

Der er i priserne for medlemskaberne taget højde for, at der kan forekomme lukkedage.

15. DINE PERSONLIGE DATA

Det er elevens ansvar at vedligeholde egne stamdata. Finder eleven fejl i stamdata, da skal dette straks meddeles til 360GYM via info@360GYM.dk. De personlige informationer, du giver til 360GYM vil udelukkende blive anvendt til brug i 360GYM og vil ikke blive videregivet til tredjepart så længe pkt. 05 er overholdt.

Der opbevares oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail, fødselsdato og aktiviteter der er deltaget i. Oplysningerne opbevares i den periode regnskab- og ligningsmæssige forhold kræver det.

16. NYHEDSBREVe

Ved tilmelding til 360GYM bliver du automatisk skrevet på 360GYM’s og KMG-DK’s mailingliste, som du til enhver tid selv kan afmelde.

17. TILLADELSE TIL KONTAKT

Ved tilmelding gives tilladelse til, at 360GYM må kontakte eleven via brev, telefon, sms og e-mail samt div. sociale medier.

18. Billeder og video

360GYM’s politik omkring offentliggørelse af billeder og video på vores hjemmeside, mail, Facebook-sider, nyhedsbreve, PR-materiale mv. tager udgangspunkt i Datatilsynets vejledning i offentliggørelse af billeder på internettet.
I vejledningen skelnes mellem situationsbilleder og portrætbilleder.

Situationsbilleder
Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet. Som udgangspunkt kan disse billeder og videoer offentliggøres uden samtykke.

Datatilsynet kommer med nogle eksempler på sådanne situationsbilleder:

 • Billeder optaget under en fritidsklubs udfoldelse af aktiviteter

 • Billeder optaget af unges ophold på en efterskole eller anden privat skole

 • Billeder optaget ved en kommunal skoles juleafslutning

I 360GYM må instruktørerne tage billeder samt video fra vores trænings-sessioner og andre aktiviteter og lægge dem op på hjemmesiden mv. uden samtykke, så længe eleven er i gang med en relevant aktivitet.

Offentliggørelsen sker selvfølgelig under hensyntagen til billedernes karakter, så eleven ikke føler sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne vil således være harmløse. Skulle vi alligevel komme til at lægge et billede af eleven på hjemmesiden mv, som eleven føler på nogen måder er krænkede eller lign. venligst kontakt 360GYM, og vi fjerner billedet hurtigst muligt.