Generelle betingelser

Senst opdateret: 01.jan.2020

01. GENERELT

Betingelser heri gælder for alle, der træner hos 360GYM, og de træder i kraft fra det tidspunkt eleven har meldt sig ind. Indmeldelsestidspunktet er, når eleven (eller værgen) har udfyldt nærværende tilmeldingsskema.

Alle medlemskaber er en aftale mellem “eleven” og

360GYM ApS
Vølundsgade 29
2200 København N
CVR: 39530589

02. TILMELDING

For at vi kan godkende en tilmelding skal eleven have deltaget i en prøvetræning. Prøvetræning kan kun opnås gennem tilmelding via vores hjemmeside. Efter endt prøvetræning udfyldes nærværende tilmeldingsskema (evt. sammen med en instruktør). Ved tilmelding accepteres betingelser samt tilknyttes gyldigt betalingskort.

03. UMYNDIGE ELEVER

Er eleven under 18 år eller på anden måde umyndig, kan denne kun blive meldt ind i 360GYM, hvis værge tegner et medlemskab på elevens vegne.

Elever under 18 år eller på anden måde myndige kan kun blive meldt ind ved værges fysiske fremmøde ved første træning.

04. BETALING

Ved tilmelding betales elektronisk for den første periode (løbende perode) samt for oprettelse. Alle medlemskaber skal have tilknyttet et betalingskort. Denne tilknytning af betalingskort foretages under medlemmets profil. Det er alene elevens (eller værgens) ansvar at tilmelde betalingskort, samt vedligeholde kortinformationerne.

05. MANGLENDE BETALING

Ved manglende betaling vil normal rykkerprocedure træde i kraft.

06. PRISER

360GYM forbeholder sig retten til uden yderligere varsel at regulere priser og gebyrer for nye oprettelser.

For allerede aktive elever vil en evt. regulering i priserne blive varslet med min. 40 dage. En sådan regulering vil blive meddelst skriftligt.

07. MEDLEMSKABER I BERO

Det er udelukkende muligt at sætte månedlige medlemskaber i bero. Et månedligt medlemskab kan sættes i bero i op til 3 kalendermåneder ad gangen. Anmodningen om at sætte medlemskab i bero skal ske via denne side. Mailen skal være 360GYM i hænde senest 10 hverdage før bero-perioden træder i kraft.

Ved udgangen af bero-perioden vil det gamle medlemskab automatisk blive genoptaget med mindre andet er oplyst jf. nærværende betingelser.

Et medlemskab, der er sat i bero koster kr. 50,00 pr. md., som opkræves forud for perioden.

08. ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE

Alle ændringer af medlemskaber skal anmodes om via info@360GYM.dk. Alle ønsker om ændringer skal være 360GYM i hænde senest 10 hverdage før ændringen ønskes udført.

En evt. ændringer af medlemskaber er gratis.

09. OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB

Opsigelse af medlemskaber kan udelukkende ske via denne side.

Opsigelsen skal være 360GYM i hænde minimum 10 hverdage før opsigelsen træder i kraft. Opsigelsesperioden er løbende måned + en måned. Anmodningen behandles af 360GYM.

Ved opsigelse af halvårlige meldemskaber (voksne) og kvartalsvise medlemskaber (børn) skal opsigelsen ske minimum 10 dage før udgangen af betalingsperioden.

Der tilbagebetales ej for “ubrugt træningstid”. Afvisning af betaling, ændring af betalingskort, afvisning grundet manglende penge på kort m.v. er ej at betragte som udmeldelse, og normale rykkerprocedurer træder i kraft.

Medlemskaber, der er i restance kan ikke opsiges.

10. ANSVAR, RISIKO OG FORSIKRING

Al træning og ophold ifm. 360GYM’s aktiviteter sker på eget ansvar. Elever kan ikke holde 360GYM og/eller 360GYM’s samarbejdspartnere ansvarlige for uforsætlige skader på personer eller genstande forsaget før, under og/eller efter aktiviteten.

Eleven skal selv sørge for passende ansvars- og ulykkesforsikringer og eleven kan ikke forsikres gennem 360GYM. 360GYM tager ikke ansvar for glemte ejendele.

Skulle eleven med overlæg eller grov uagtsomhed gøre skade på 360GYM’s – eller 360GYM’s samarbejdspartneres personer eller ejendele og/eller bortskaffe nogle af 360GYM’s ejendele kan 360GYM holde eleven erstatningsansvarlig.

11. STRAFBARE FORHOLD

Ved tilmelding accepterer eleven, at denne på 360GYM’s forlangende vil fremvise en straffeattest. Denne straffeattest må ikke være ældre end 14 dage gammel.

Ved manglende fremvisning indenfor 14 dage fra 360GYM’s forespørgsel betragtes dette som nægtelse og eleven vil blive bortvist uden refundering af forudbetalt medlemskab.

12. HUSREGLER OG OPFØRSEL

Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i 360GYM. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden. Både elever imellem og mellem instruktører og elever.

 • Følg altid instruktørernes anvisninger.
 • Træn! Du er ikke instruktør i 360GYM, og derfor skal du ikke bruge tid på at undervise med mindre det er aftalt med din instruktør i 360GYM.
 • Brug din sunde fornuft og gør kun ting, du føler dig i stand til.
 • Træn sikkert og med respekt for din egen – og dine træningspartneres helbred.
 • Behandl 360GYM’s udstyr med respekt og brug det kun til det, det er beregnet til. Så holder det længere.
 • Efter brug beder vi dig venligst lægge udstyret på plads.
 • Brug gerne håndsprit i løbet af træningen.
 • Bær altid praktisk træningstøj (KMG uniformen) til træning samt obligatorisk udstyr jf. pkt. 13 heri.
 • Placer din taske udenfor selve træningsområdet.
 • Smykker, ure, piercinger mv. som kan tages af skal tages af inden træning. Kan de ikke tages af og er de eksponeret for kontakt, da skal de tapes forsvarligt til med eks.vis. sportstape.
 • Af sikkerhedsmæssige grunde er hovedbelædning ikke tilladt ved træning i 360GYM (træningshjelme undtaget).

13. UNIFORM OG TRÆNINGSUDSTYR

Ved Krav Maga træning i 360GYM skal bæres følgende:

 • KMG-elev T-shirt, sorte bukser/MMA-shorts m. grad-mærke placeret på venstre lår under KMG-logo.

Obligatorisk træningsudstyr til Krav Maga træning er:

 • Tand- og skridtbeskytter (ingen træning uden!)
 • Boksehandsker og benskinner.

Det er elevens pligt snarest efter tilmelding at anskaffe det nødvendige tøj og udstyr. Tøj og udstyr kan bl.a. anskaffes til træning i 360GYM  eller via KMG-DK’s webshop (www.kravshop.dk).

14. LUKKEDAGE

Vi holder så lidt lukket som muligt, men vi er desværre afhængige af, at vore lokaler er tilgængelige. Derfor kan der forekomme dage og perioder, hvor træningen vil være aflyst eller flyttet til anden lokation. Som medlem får du besked (email/sms/Facebook) omkring evt. ændringer. Vi gør vores bedste for at informere dig i god tid.

Typiske lukkedage er i julen, påsken og noget af industriferien. I tilfælde af sygdom vil vi informere dig så snart det er muligt.

Der er i priserne for medlemskaberne taget højde for, at der kan forekomme lukkedage.

15. DINE PERSONLIGE DATA

Det er elevens ansvar at vedligeholde egne stamdata. Finder eleven fejl i stamdata, da skal dette straks meddeles til 360GYM via info@360GYM.dk. De personlige informationer, du giver til 360GYM vil udelukkende blive anvendt til brug i 360GYM-regi og vil ikke blive videregivet til tredjepart så længe pkt. 04 er overholdt.

Der opbevares oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail, fødselsdato og aktiviteter der er deltaget i. Oplysningerne opbevares i den periode regnskab- og ligningsmæssige forhold kræver det.

16. TILMELDING TIL KMG-DK NYHEDSBREV

Ved tilmelding til 360GYM bliver du automatisk skrevet på 360GYM’s og KMG-DK’s mailingliste, som du til enhver tid selv kan afmelde.

17. TILLADELSE TIL KONTAKT

Ved tilmelding gives tilladelse til, at 360GYM må kontakte eleven via brev, telefon, sms og e-mail samt div. sociale medier.

BOOK EN GRATIS PRØVETRÆNING

Book din første træning lige her og find ud af, om KRAV MAGA er noget for dig.

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED DIN KRAV MAGA TRÆNING

Ryk grænser. Tag kontrol. Bliv stærkere. Få større overblik i hverdagen. Reducer stres. Mød rare mennesker. Forbrænd en masse kalorier.

Skriv dig op til en gratis prøvetræning og oplev lidt af, hvad Krav Maga træningen kan gøre for dig.