Hvad er Krav Maga?

Krav Maga handler om mere end bare at slås. Det handler om at kunne gå sikkert gennem livet vel vidende, at man er i stand til at gøre effektiv modstand, hvis det nogensiden skulle være nødvendigt.

Krav Maga – direkte oversat fra hebraisk: Kontakt kamp – er et moderne selvforsvassystem, som oprindeligt blev udviklet i Israel til militære formål.

Krav Maga fokuserer på effektive teknikker og strategier til at forsvare sig selv i virkelige situationer, og det inkluderer både kamp stående og liggende på jorden, samt våbenhåndtering.

Krav Maga er blevet populært som en form for selvforsvarstræning i mange lande, og det er også blevet brugt af politi- og militærstyrker verden over.

Formålet med Krav Maga er, at man skal kunne standse en angriber hurtugt og effektitv uden selv at komme til skade.

En vigtig del af Krav Maga træningen er også at lære at håndtere stressede situationer og at træne reaktionsevnen, så man kan handle hurtigt og effektivt i en kritisk situation.

Det er vigtigt at bemærke, at Krav Maga ikke er en kampsport, der fokuserer på konkurrence og turneringer. Træningen er primært rettet mod selvforsvar og personlig sikkerhed i virkelige situationer, og det er derfor vigtigt at huske på, at Krav Maga bør anvendes ansvarligt og kun i selvforsvarsøjemed.

+ Relistisk og effektivt selvforsvar

+ Styrket selvtillid

+ Forbedret fysisk form

+ Bedre stresshåndtering

+ Større selvdisciplin

+ Bedre reaktionsevne

+ Større opmærksomhed

+ Sundere livsstil

+ Bedre balance og koordination

+ Øget selvværd

+ Fællesskab

Krav Maga er et progressivt system

Det er ikke alle, der går op i hvilken grad de har. Hos 360GYM gør vi meget ud af at udvilke elevens færdigheder, og derfor mener vi, at det er en naturlig del af elevens udvikling, at der stræbes efter at bestå gradueringer, når eleven er klar.

I Krav Maga skiller gradueringerne sig lidt ud ift. de traditionelle stilarter. Man skal rent faktisk vise, at man kan håndtere en konflikt og løse de problemstillinger, der bliver præcenteret.

Jo højere grad, des sværere problemstillinger og højere forventninger omkring ekstekvering af brugbare løsninger.

En graduering kan beskrives som et øjebliksbillede af evnen til at forsvare sig effektivt.

+ Practitioner Levels 1-5

P1-5, som de også kaldes er vores begyndergrader. Det er her du lærer at forsvare dig mod de oftest forekomne trusler og angreb. Problematikkerne bliver mere avancerede, jo højere grad du skal til.

Hver grad kan forventes at tage 6-8 måneder ved regelmæssig træning.

+ Graduate Levels 1-5

G1-5; graderne for de mere øvede udøvere. Her er særligt fokus på forsvar mod bevæbnede angribere samt angreb fra modstandere, der har erfaring med kampsport og dermed er en “større mundfuld”.

Hver G-level forventes at tage 8-10 måneder ved regelmæssig træning.

+ Expert Levels 1-5

E1-5, de “sorte bælter” indenfor Krav Maga. Her arbejdes med alt fra VIP beskyttelse, flere bevæbnede mostandere, avancerede taktikker, teknikker til politi og militær.

Expert Level 1 tager ca. 1 år. Expert Level 5 forventes at tage 5 år. Så der er noget at arbejde hen imod.

Hvad skal jeg købe af udstyr for at træne Krav Maga?

Som med næsten al anden sport man starter til vil der være en del udgifter til udstyr. Om det er de helt rigtige fodboldstøvler eller skøjter til ishokey’en, så er det kun i starten, man skal anskaffe det.

Det samme gælder for Krav Maga. Man skal handle én gang, og så er man kørende.

Vi ved godt, det kan være dyrt, og derfor har vi allieret os med www.kravmaga.dk omkring anskaffelse af uniform og udstyr til fornuftige priser.

+ Krav Maga Global’s Uniform

Når du træner Krav Maga i 360GYM forventer vi, at du stiller op til træning i KMG’s uniform. Den består af sorte bukser. Det kan være lange sorte træningsbukser eller shorts samt en KMG T-shirt for mænd og lange sorte træningsbukser, leggins eller shorts samt en KMG T-shirt til kvinderne.

+ Tand- og skridtbeskytter

Absolut obligatorisk udstyr og der er ingen træning uden! Det er dyrt at få fikset sine tænder, og der kan gøre virkelig ondt at blive sparket lige dér (også for kvinderne). Derfor er de to ting et must-have fra start.

+ Boksehandsker og benskinner

For at få det meste ud af træningen og samtidig passe på sin træningsmakker er det vigtigt, at man efter relativ kort tid anskaffer sig et par boksehandsker samt et par benskinner. Vi skal alle minimere risikoen for skader, og det gøres bedst ved at benytte det korrekte udstyr.

Gratis prøvetræning

Book en gratis prøvetræning og find selv ud af, hvorfor Krav Maga er så populært.

Generelle betingelser

Senst opdateret: 19.apr.2023

01. GENERELT

Betingelser heri gælder for alle, der træner hos 360GYM, og de træder i kraft fra det tidspunkt eleven har meldt sig ind.

Indmeldelsestidspunktet er, når eleven (eller værgen) har udfyldt nærværende tilmeldingsskema.

Alle medlemskaber er en aftale mellem “eleven” og

360GYM ApS
Mekanikvej 17, 3. tv
2605 Brøndby
CVR: 39530589

herefter “360GYM”.

02. TILMELDING

For at kunne godkende en tilmelding skal eleven have deltaget i en prøvetræning. Prøvetræning kan kun opnås gennem tilmelding via vores hjemmeside. Efter endt prøvetræning udfyldes elektronisk tilmeldingsskema (evt. sammen med en instruktør). Ved tilmelding accepteres nærværende betingelser.

03. UMYNDIGE ELEVER

Er eleven under 18 år eller på anden måde umyndig, kan eleven kun blive meldt ind i 360GYM, hvis værge tegner et medlemskab på elevens vegne.

Elever under 18 år eller på anden måde myndige kan kun blive meldt ind ved værges fysiske fremmøde ved første træning eller ved forudgårnde skriftlig og/eller telefonisk kommunikation mellem værge og 360GYM.

04. BETALING

Ved tilmelding betales elektronisk for den første periode samt for oprettelse. Alle medlemskaber skal have tilknyttet et betalingskort. Det er alene elevens (eller værgens) ansvar at tilmelde betalingskort, samt vedligeholde kortinformationerne.

05. MANGLENDE BETALING

Ved manglende betaling vil normal rykkerprocedure træde i kraft.

06. PRISER

360GYM forbeholder sig retten til uden yderligere varsel at regulere priser og gebyrer for nye oprettelser.

For allerede aktive elever vil en evt. regulering i priserne blive varslet med min. 40 dage. En sådan regulering vil blive meddelt skriftligt via de for 360GYM prioriterede kontaktformer (mail, Facebook, sms etc.).

07. MEDLEMSKABER I BERO

Det er udelukkende muligt at sætte månedlige medlemskaber i bero. Et månedligt medlemskab kan sættes i bero i op til 3 kalendermåneder ad gangen. Anmodningen om at sætte medlemskab i bero skal ske via den dertil oprettede side.

En varsling om bero skal ske senest 10 hverdage før bero-perioden ønskes aktiveret.

Ved udgangen af bero-perioden vil det oprindelige medlemskab automatisk blive genoptaget med mindre andet er oplyst jf. nærværende betingelser.

Et medlemskab, der er sat i bero koster kr. 50,00 pr. md., som opkræves forud for perioden.

Medlemskaber kan ikke sættes i bero med bagudrettet virkning.

08. ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE

Ønsker eleven at ændre i typen af medlemskab skal eleven sende en forespørgsel pr. email til info@360GYM.dk. Alle ønsker om ændringer skal være 360GYM i hænde senest 10 hverdage før ændringen ønskes udført.

En evt. ændringer af medlemskaber er gratis og træder i kraft pr. den første dag i næstkommende periode såfremt forespørgslen er modtaget i tide.

09. OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB

Opsigelse af medlemskaber bør ske via den dertil oprettede side.

Opsigelsesperioden er løbende måned + en måned. Anmodningen behandles af 360GYM.

Ved opsigelse af halvårlige meldemskaber (voksne) skal opsigelsen ske minimum 10 dage før udløb af aktivt medlemskab. Det samme er gældende for kvartalsvise medlemskaber (børn).

Der tilbagebetales ej for “ubrugt træningstid”. Afvisning af betaling, ændring af betalingskort, afvisning grundet manglende penge på kort m.v. er ej at betragte som udmeldelse, og normale rykkerprocedurer træder i kraft.

Medlemskaber i restance kan ej opsiges.

10. ANSVAR, RISIKO OG FORSIKRING

Al træning og ophold ifm. 360GYM’s aktiviteter sker på eget ansvar. Elever kan ikke holde 360GYM og/eller 360GYM’s samarbejdspartnere ansvarlige for uforsætlige skader på person eller ejendom forsaget før, under og/eller efter aktiviteten.

Eleven skal selv sørge for passende ansvars- og ulykkesforsikringer og eleven kan ikke forsikres gennem 360GYM.

360GYM tager ikke ansvar for glemte ejendele.

Skulle eleven med overlæg eller grov uagtsomhed gøre skade på 360GYM’s – eller 360GYM’s samarbejdspartneres personer eller ejendele og/eller bortskaffe nogle af 360GYM’s ejendele kan 360GYM holde eleven erstatningsansvarlig og uden varsel opsige elevens medlemskab uden mulighed for evt. refundering af medlemskab.

11. STRAFBARE FORHOLD

Eleven skal på forlangende fra 360GYM kunne fremvise ren straffeattest. Denne straffeattest må ikke være ældre end 14 dage gammel.

Ved manglende fremvisning indenfor 14 dage fra 360GYM’s forespørgsel betragtes dette som nægtelse og eleven vil blive bortvist uden mulighed for evt. refundering af medlemskab.

12. HUSREGLER OG OPFØRSEL

Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i 360GYM. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden. Både elever imellem og mellem instruktører og elever.

 • Følg altid instruktørernes anvisninger.
 • Træn! Du er ikke instruktør i 360GYM, og derfor skal du ikke bruge tid på at undervise med mindre det er aftalt med din instruktør i 360GYM.
 • Brug din sunde fornuft og gør kun ting, du føler dig i stand til.
 • Træn sikkert og med respekt for din egen – og dine træningspartneres sikkerhed og helbred.
 • Behandl 360GYM’s udstyr med respekt og brug det kun til det, det er beregnet til.
 • Læg det brugte træningsudstyr på plads, når træningen er overstået.
 • 360GYM stiller håndsprit til rådighed. Brug det før, under og efter træning.
 • Bær altid praktisk træningstøj (KMG uniformen) til træning samt obligatorisk udstyr jf. pkt. 13 heri.
 • Placer din taske udenfor selve træningsområdet eller langs væggene.
 • Smykker, ure, piercinger mv. som kan tages af skal tages af inden træning. Kan de ikke tages af og er de eksponeret for kontakt, da skal de tapes forsvarligt til med eks.vis. sportstape.
 • Af sikkerhedsmæssige grunde er hovedbelædning ikke tilladt ved træning i 360GYM (træningshjelme undtaget).

13. UNIFORM OG TRÆNINGSUDSTYR

Ved Krav Maga træning i 360GYM skal bæres følgende:

 • KMG-elev T-shirt
 • Sorte bukser/MMA-shorts m. grad-mærke placeret på venstre lår under KMG-logo.
 • Tand- og skridtbeskytter (ingen træning uden!)
 • Boksehandsker og benskinner (når disse skal anvendes).

Det er elevens pligt snarest efter tilmelding at anskaffe det nødvendige tøj og udstyr. Tøj og udstyr kan anskaffes via KMG-DK’s webshop, som findes på www.kravmaga.dk.

14. LUKKEDAGE

Vi holder så lidt lukket som muligt, men vi er desværre afhængige af, at vore lokaler er tilgængelige. Derfor kan der forekomme dage og perioder, hvor træningen vil være aflyst eller flyttet til anden lokation. Som medlem får du besked (email/sms/Facebook) omkring evt. ændringer. Vi gør vores bedste for at informere dig i god tid.

Typiske lukkedage er i julen, påsken og noget af industriferien. I tilfælde af sygdom vil vi informere dig så snart det er muligt.

Der er i priserne for medlemskaberne taget højde for, at der kan forekomme lukkedage.

15. DINE PERSONLIGE DATA

Det er elevens ansvar at vedligeholde egne stamdata. Finder eleven fejl i stamdata, da skal dette straks meddeles til 360GYM via info@360GYM.dk. De personlige informationer, du giver til 360GYM vil udelukkende blive anvendt til brug i 360GYM og vil ikke blive videregivet til tredjepart så længe pkt. 05 er overholdt.

Der opbevares oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail, fødselsdato og aktiviteter der er deltaget i. Oplysningerne opbevares i den periode regnskab- og ligningsmæssige forhold kræver det.

16. NYHEDSBREVe

Ved tilmelding til 360GYM bliver du automatisk skrevet på 360GYM’s og KMG-DK’s mailingliste, som du til enhver tid selv kan afmelde.

17. TILLADELSE TIL KONTAKT

Ved tilmelding gives tilladelse til, at 360GYM må kontakte eleven via brev, telefon, sms og e-mail samt div. sociale medier.

18. Billeder og video

360GYM’s politik omkring offentliggørelse af billeder og video på vores hjemmeside, mail, Facebook-sider, nyhedsbreve, PR-materiale mv. tager udgangspunkt i Datatilsynets vejledning i offentliggørelse af billeder på internettet.
I vejledningen skelnes mellem situationsbilleder og portrætbilleder.

Situationsbilleder
Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet. Som udgangspunkt kan disse billeder og videoer offentliggøres uden samtykke.

Datatilsynet kommer med nogle eksempler på sådanne situationsbilleder:

 • Billeder optaget under en fritidsklubs udfoldelse af aktiviteter

 • Billeder optaget af unges ophold på en efterskole eller anden privat skole

 • Billeder optaget ved en kommunal skoles juleafslutning

I 360GYM må instruktørerne tage billeder samt video fra vores trænings-sessioner og andre aktiviteter og lægge dem op på hjemmesiden mv. uden samtykke, så længe eleven er i gang med en relevant aktivitet.

Offentliggørelsen sker selvfølgelig under hensyntagen til billedernes karakter, så eleven ikke føler sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne vil således være harmløse. Skulle vi alligevel komme til at lægge et billede af eleven på hjemmesiden mv, som eleven føler på nogen måder er krænkede eller lign. venligst kontakt 360GYM, og vi fjerner billedet hurtigst muligt.